Styczeń 23, 2017

23 stycznia 2017

Ramowe plany nauczania przekazane do konsultacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało dziś do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Projekt rozporządzenia opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej MEN oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Konsultacje potrwają do 21 lutego 2017 roku. Zasadniczą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących […]