Luty 2017

24 lutego 2017

Statuty

Rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 208 ust. 3 i 4 ustawy wprowadzającej, w terminie do31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 […]

24 lutego 2017

Rozporządzenie o dopuszczaniu do użytku szkolnego podręczników podpisane

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Rozporządzenie zgodne z ustawą z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz tych do kształcenia w zawodach. Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2016 r. […]

24 lutego 2017

Reforma edukacji a uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia zmiany związane z reformą systemu edukacji dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Edukacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania Ministra Edukacji Narodowej. W ustawach związanych z reformą systemu oświaty (ustawa Prawo […]

22 lutego 2017

Reforma edukacji we Włocławku – wizyta szefowej MEN

Minister Anna Zalewska w poniedziałek, 20 lutego odwiedziła Włocławek. Podczas regionalnej konferencji rozmawiała z kujawsko-pomorskimi samorządowcami i dyrektorami szkół na temat wdrażania reformy edukacji. W swoim wystąpieniu szefowa MEN podkreśliła, że jednym z celów reformy jest to, aby szkoła była blisko ucznia i jego rodziców. Minister edukacji zaznaczyła, że istotne jest także premiowanie małych szkół, […]

20 lutego 2017

Reforma edukacji w Łodzi – wizyta szefowej MEN

W piątek, 17 lutego Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska odwiedziła Łódź. Głównym tematem spotkań z samorządowcami i przedstawicielami środowiska oświatowego było wprowadzanie reformy edukacji. Dzień wcześniej łódzcy radni przyjęli projekt dostosowujący sieć szkół do nowego ustroju szkolnego. – Prawo oświatowe wdrażamy razem z samorządowcami. Wspieramy ich i jesteśmy tam, gdzie lokalny samorząd potrzebuje naszej pomocy […]

16 lutego 2017

Wizyta Minister Edukacji Narodowej na Podkarpaciu – rozmowy o finansowaniu edukacji

– Każda szkoła w kraju musi mieć takie same warunki i możliwości dbania o ucznia – powiedział w środę szefowa MEN. Minister Anna Zalewska w Kolbuszowej (woj. podkarpackie) rozmawiała na temat wdrażania reformy edukacji z samorządowcami, w tym m.in. wójtami powiatów kolbuszowskiego, mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego, niżańskiego oraz dyrektorami szkół. Dyskutowano między innymi o tym, jak powinna […]

14 lutego 2017

Nowa podstawa programowa podpisana

Kolejny etap wdrażania zmian w polskich szkołach zakończony. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 14 lutego br. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Link do podpisanego rozporządzenia  Podpisane dziś rozporządzenie obejmuje podstawę programową: • wychowania przedszkolnego; • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej; • kształcenia ogólnego dla szkoły […]

8 lutego 2017

Informacja o opiniowaniu projektów uchwał przez związki zawodowe

Przedstawiamy wskazane przez centrale reprezentatywnych organizacji związkowych struktury, do których należy kierować uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Pismo MEN do central związkowych Odpowiedź Forum Związków Zawodowych Odpowiedź KK NSZZ Solidarność Spis zarządów regionów wraz z ich zasięgiem terytorialnym NSZZ Solidarność Odpowiedź OPZZ

7 lutego 2017

Patron szkoły

Proponujemy, aby szkoły, które podlegają zmianom organizacyjnym w związku z reformą, a mają patrona, zachowały go. Szczegóły określiliśmy w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. 8-letnia szkoła podstawowa zachowuje imię dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w przypadku, gdy: 6-letnia szkoła podstawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową; szkoła podstawowa dla […]