Luty 8, 2017

8 lutego 2017

Informacja o opiniowaniu projektów uchwał przez związki zawodowe

Przedstawiamy wskazane przez centrale reprezentatywnych organizacji związkowych struktury, do których należy kierować uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Pismo MEN do central związkowych Odpowiedź Forum Związków Zawodowych Odpowiedź KK NSZZ Solidarność Spis zarządów regionów wraz z ich zasięgiem terytorialnym NSZZ Solidarność Odpowiedź OPZZ