Maj 1, 2017

1 maja 2017

Projekt podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych – prekonsultacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach prekonsultacji publicznych rozpoczęło w piątek 28 kwietnia przekazywanie do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom projekt podstawy programowej poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych: – czteroletniego liceum ogólnokształcącego, – pięcioletniego technikum, – trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, – dwuletniej branżowej szkoły II stopnia, – dwuletniej […]