7 listopada 2016

Klasy międzynarodowe

Oddziały międzynarodowe

Usunięto przepisy dotyczące sprawdzianu szóstoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego, w miejsce których zgodnie z nową strukturą systemu oświaty, został wprowadzony egzamin ósmoklasisty. Oznacza to, że zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej może zostać udzielone, jeżeli program nauczania ustalony przez zagraniczną instytucję edukacyjną, który ma być realizowany w tym oddziale, umożliwia uzyskanie przez uczniów wiadomości i umiejętności umożliwiających im przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty.

Oddziały międzynarodowe nie będą tworzone w szkołach artystycznych. Uczniowie szkół artystycznych realizują dodatkową podstawę programową kształcenia zawodowego w zawodach szkolnictwa artystycznego, wymagającą od nich osiągnięcia wielu efektów bazujących między innymi na kreatywności, a także na wypracowaniu niezbędnych umiejętności warsztatowych.