pensum

Czy będzie ustalone pensum pedagoga?

Kwestie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i specjalistów są tematem rozmów przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli oraz ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego biorące udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Z inicjatywy Minister Edukacji Narodowej powołany został zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, którego celem jest wypracowanie jak najlepszych rozwiązań, adekwatnych do współczesnych […]