statut szkoły

Statut szkoły

Najważniejsza zmiana – to umieszczenie przepisów z poziomu rozporządzenia na poziom ustawy W punkcie dotyczącym właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych zrezygnowaliśmy z zapisu dotyczącego przygotowywania się do zajęć edukacyjnych i udziału w nich, uznając, że ocenianie przygotowania ucznia do poszczególnych zajęć edukacyjnych  i udział w nich, to zakres oceny z danego przedmiotu, a nie ocena […]