uzupełnienie etatu

Rozwiązania dla nauczycieli w okresie przejściowym

W celu zapewnienia przejrzystości rozwiązań prawnych, które mają obowiązywać w okresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, przeniesiono cały segment przepisów dotyczących praw i obowiązków pracowniczych w procesie przekształceń organizacyjnych z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. […]