Październik 2016

28 października 2016

Koniec konsultacji publicznych

Zakończył się już etap konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych dotyczących projektów ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Dziś projekty skierowane zostały do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Przypomnijmy, projekty aktów prawnych zaprezentowane zostały przez minister edukacji Annę Zalewską 16 września. Serdecznie dziękujemy za każdą przesłaną do nas opinię, zdanie i […]

21 października 2016

Prace nad zmianą przepisów

W związku z doniesieniami prasowymi sugerującymi zmianę terminu wdrażania poszczególnych rozwiązań  proponowanych w projekcie ustawy Prawo oświatowe i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, informujemy, że są one nieprawdziwe. Obecnie zakończyły się konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe proponowanego projektu ustaw. Wszystkie nadesłane uwagi, opinie są teraz analizowane. Ministerstwo pracuje nad przygotowaniem projektu ustaw do […]