8 lutego 2017

Informacja o opiniowaniu projektów uchwał przez związki zawodowe

Przedstawiamy wskazane przez centrale reprezentatywnych organizacji związkowych struktury, do których należy kierować uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

  1. Pismo MEN do central związkowych
  2. Odpowiedź Forum Związków Zawodowych
  3. Odpowiedź KK NSZZ Solidarność
  4. Spis zarządów regionów wraz z ich zasięgiem terytorialnym NSZZ Solidarność
  5. Odpowiedź OPZZ