28 października 2016

Koniec konsultacji publicznych

Zakończył się już etap konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych dotyczących projektów ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Dziś projekty skierowane zostały do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Przypomnijmy, projekty aktów prawnych zaprezentowane zostały przez minister edukacji Annę Zalewską 16 września.

Serdecznie dziękujemy za każdą przesłaną do nas opinię, zdanie i stanowisko.

W ramach konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych otrzymaliśmy:

  • opinie ze strony 13 ministrów oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Rządowego Centrum Legislacji;
  • 90 opinii od partnerów społecznych, w tym przede wszystkim od nauczycieli, rodziców oraz uczniów;
  • 17 opinii od organów i instytucji państwowych;
  • ponad 2400 komentarzy od obywateli.

W trakcie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych otrzymaliśmy opinie  o charakterze szczegółowym. Najważniejsze z nich dotyczyły m.in. zmiany ustroju szkolnego, finansowania reformy i harmonogramu jej wprowadzenia oraz sytuacji nauczycieli w okresie wdrażania zmian, w tym ochrony ich miejsc pracy.