9 stycznia 2017

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji

Prezydent Andrzej Duda
Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawy wprowadzające reformę edukacji.

– Wielu rodziców, takich których dzieci skończyły już szkołę w ciągu ostatnich lat, czy też są w tej chwili w szkole lub w niej będą, również nie miało wątpliwości, że zarówno 3-klasowe gimnazjum, jak i 3-klasowe liceum były szkołami, w których edukacja trwała zbyt krótko – powiedział Prezydent Andrzej Duda. – Nie miałem żadnych wątpliwości, że polski system edukacji wymaga naprawy i zmiany. Zresztą miliony Polaków od wielu lat mówią to samo – potrzebny jest dłuższy okres kształcenia w poszczególnych szkołach – dodał Prezydent RP.

W swoi przemówieniu Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że zależy mu na tym, aby reforma edukacji została przeprowadzona w sposób jak najbardziej sprawny.

– Czuję się współodpowiedzialny za to, aby ta reforma osiągnęła swoje cele. Aby polska szkoła była lepsza, aby lepiej kształciła, aby nauczyciel czuł się w tej szkole dobrze, a przede wszystkim żeby dobrze czuł się w tej szkole uczeń, a rodzic miał jak największą pewność, że ta szkoła kształci dobrze i przede wszystkim, że dobrze wychowuje – mówił Prezydent Andrzej Duda.

W poniedziałek odbyła się także konferencja prasowa z udziałem Beaty Szydło Prezes Rady Ministrów oraz Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej.

– Nie mam wątpliwości, że ta reforma oświaty jest reformą dobrze przygotowaną, dopracowaną, która gwarantuje polskiej młodzieży i dzieciom kompleksowe, bardzo dobre przygotowanie, kształcenie i wychowanie – powiedziała premier Beata Szydło.

Szefowa rządu dodała, że zmiany w systemie oświaty gwarantują rodzicom współdecydowanie o tym, w jaki sposób polska szkoła realizuje cele pedagogiczne oraz wychowawcze.

– To także bezpieczeństwo dla uczniów i szansa dla nauczycieli na godne zarobki i doskonalenie zawodowe – dodała Prezes Rady Ministrów.

W swoim wystąpieniu Minister Edukacji Narodowej podkreśliła z kolei, że przygotowana reforma edukacji to początek ważnych i dobrych zmian dla polskiej szkoły.

– W wyniku reformy powstanie ponad pięć tysięcy nowych miejsc pracy. Będziemy z nauczycielami, rodzicami i samorządowcami – powiedziała minister Anna Zalewska. – Prawo oświatowe to nie tylko czteroletnie liceum, szkoła branżowa, ale to również wychowanie, bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo. To również mniejsze klasy, ograniczenie zmianowości. To wzmocnienie nadzoru pedagogicznego, wzmocnienie roli związków zawodowych, roli wychowawców. Szkoła ma stać się miejscem wspólnego działania dla dobra dzieci – dodała szefowa MEN.

Zgodnie z ustawami podpisanymi dziś przez Prezydenta RP, zmiany w oświacie zaczną się 1 września 2017 a zakończą w roku szkolnym 2022/2023. 1 września 2017 roku uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III.

Docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia oraz szkołę policealną.

Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w systemie szkolnictwa zawodowego, silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych.

Wprowadzenie zmian to wieloletni proces, który będzie przeprowadzany etapami w sposób najmniej obciążający uczniów z jednoczesnym zapewnieniem im poczucia bezpieczeństwa.

Zmiany w oświacie zawarte zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe oraz ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Informacja ws. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Informacja ws. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

Fot. KPRM

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej