3 listopada 2016

Projekty ustaw oświatowych przyjęte przez Stały Komitet Rady Ministrów

Projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zostały dziś (3 listopada) rozpatrzone przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Projekty ustaw zawierają przede wszystkim przepisy o zmianie ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

Komitet rekomendował przyjęcie ustaw przez Radę Ministrów. Projektami Rada Ministrów zajmie się  na najbliższym posiedzeniu, we wtorek 8 listopada.