10 stycznia 2017

Reforma edukacji – kolejny etap wdrażania zmian

Podsumowanie dotychczasowych prac nad przygotowaniem reformy edukacji oraz przedstawienie dalszego harmonogramu wdrażania zmian w oświacie – to główny temat wtorkowej konferencji Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej.

Podczas spotkania z dziennikarzami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obecny był również Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

W swoim wystąpieniu Minister edukacji powiedziała, że  po wielu miesiącach debaty, rozmów i konsultacji społecznych zakończyły się prace związane z przygotowaniem do wprowadzenia reformy edukacji. Dodała także, że podpisane wczoraj przez Prezydenta RP ustawy przyniosą wiele korzyści całemu środowisku polskiej oświaty.

– Połączenie etapów kształcenia w jeden to przede wszystkim lepszy efekt wychowawczy oraz dydaktyczny. W wyniku reformy szkoła będzie bliżej każdego ucznia i każdego rodzica – powiedziała Minister Edukacji Narodowej.

Szefowa MEN oddała, że w związku z wprowadzeniem reformy zwiększy się liczba godzin przedmiotów przyrodniczych i historii w liceum ogólnokształcącym oraz wsparciem objęte zostaną małe szkoły.

– Chcemy też ograniczyć  konieczność dowożenia dzieci, wzmocnić pozycję rodziców w szkole oraz ograniczyć dwuzmianowość  – dodała Minister Anna Zalewska.

Po przedstawieniu projektów ustaw i skierowaniu ich do dalszych prac w parlamencie, kuratorzy oświaty we współpracy z wojewodami organizowali w całej Polsce szereg spotkań z rodzicami, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnicy spotkań w regionach mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje na temat planowanych zmian, m.in. harmonogramu wdrażania reformy, kształtu nowego ustroju szkolnego, rozwiązań dotyczących ochrony miejsc pracy dla nauczycieli i kadry kierowniczej oraz egzaminów. Od połowy września do połowy grudnia 2016 roku odbyło się w całej Polsce w sumie 1462 spotkań, w których udział wzięło ponad 46 tys. uczestników.

– Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko każdego samorządu. Do końca tygodnia pokażemy wzór uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Takie uchwały wszystkie samorządy muszą przyjąć do końca marca – powiedziała szefowa MEN.

Minister Edukacji Narodowej przypomniała również, że dla uczniów, rodziców i samorządowców dostępna jest strona poświęcona reformie edukacji. Pod adresem www.reformaedukacji.men.gov.pl znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące zmian z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz organu prowadzącego szkołę. Również tam każdy rodzic może sprawdzić, do jakiej szkoły uczęszczać będzie jego dziecko od 1 września 2017 r. Na stronie znajdują się także kontakty telefoniczne do pracowników ministerstwa, którzy pozostają do dyspozycji rodziców i nauczycieli, a poprzez formularz kontaktowy każdy może wysłać zapytanie odnośnie reformy.

Z kolei do końca marca kuratorzy i wojewodowie będą kontynuowali w swoich regionach spotkania z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół i samorządowcami.

Szefowa MEN poinformowała, że pod koniec grudnia 2016 roku powstał w Ministerstwa Edukacji Narodowej Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji. Jego zadaniem jest koordynowanie działań związanych z wdrażaniem reformy edukacji, w szczególności wsparcie nauczycieli, rodziców, samorządów w okresie wdrażania zmian i po ich wprowadzeniu. Koordynatorem Zespołu został wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Członkami Zespołu są pracownicy merytoryczni MEN zajmujący się na co dzień współpracą z samorządem terytorialnym, organizacją oświaty samorządowej, kształceniem ogólnym, a także prowadzeniem prac legislacyjnych i polityki informacyjnej.

– Do końca tygodnia przedstawimy listę koordynatorów do spraw reformy edukacji w poszczególnych kuratoriach oświaty – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej