9 listopada 2016

Reforma edukacji – spotkanie z wojewodami i kuratorami oświaty

–  Z informacją o reformie edukacji chcemy dotrzeć do każdej szkoły i każdego rodzica – powiedziała w środę minister edukacji Anna Zalewska.

Szefowa MEN wraz z Premier Beatą Szydło spotkały się dziś z wojewodami i kuratorami oświaty. Tematem rozmów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów była przygotowywana reforma edukacji.

Podczas spotkania Premier Beata Szydło przypomniała, że we wtorek Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zostały one przekazane do dalszych prac w Sejmie.

– To jest reforma, której potrzebuje polska szkoła. Ale tej reformy potrzebuje także Polska. Jeśli chcemy myśleć o naszej dobrej przyszłości, jeżeli chcemy myśleć o rozwoju Polski, musimy przede wszystkim postawić na kształcenie oraz zainwestować w wychowanie dzieci i młodzieży – powiedziała Premier Beata Szydło. – Rodzice mają prawo się niepokoić, my mamy obowiązek wyjaśniać, tłumaczyć i informować – dodała.

Minister edukacji Anna Zalewska zaznaczyła, że reforma edukacji jest dokładnie przygotowana, a założenia do niej zostały wypracowanie podczas debat i rozmów z całym środowiskiem polskiej oświaty.

Szefowa MEN podkreśliła również, że w celu szerszego dotarcia z informacjami o reformie do wszystkich obywateli, uruchomiona została specjalna strona internetowa. Planowane są także dodatkowe działania skierowane do rodziców, samorządów i nauczycieli.

Minister Anna Zalewska przypomniała, że pod adresem  www.reformaedukacji.men.gov.pl  można już znaleźć najważniejsze informacje na temat proponowanych zmian z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz samorządu.

– Podczas wprowadzania zmian w edukacji chcemy być blisko każdej szkoły, każdego nauczyciela, rodzica i samorządu – powiedziała szefowa MEN. – Będziemy odpowiadać na zaproszenia rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, którzy chcieliby porozmawiać o swoich obawach czy wątpliwościach – dodała.

Przyjęte przez rząd projekty ustaw przewidują między innymi: wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikację organizacji szkół i placówek oświatowych. Docelowa struktura szkolnictwa obejmować będzie 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy oraz szkołę policealną. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 VI klasę szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Tym samym nie będzie prowadzona już rekrutacja do I klasy gimnazjum.

Proponowane rozwiązania zostały zapowiedziane przez premier Beatę Szydło w jej exposé.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej