20 lutego 2017

Reforma edukacji w Łodzi – wizyta szefowej MEN

W piątek, 17 lutego Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska odwiedziła Łódź. Głównym tematem spotkań z samorządowcami i przedstawicielami środowiska oświatowego było wprowadzanie reformy edukacji. Dzień wcześniej łódzcy radni przyjęli projekt dostosowujący sieć szkół do nowego ustroju szkolnego.

– Prawo oświatowe wdrażamy razem z samorządowcami. Wspieramy ich i jesteśmy tam, gdzie lokalny samorząd potrzebuje naszej pomocy i wsparcia – powiedziała minister Anna Zalewska.

Odnosząc się do wdrażania w Łodzi reformy edukacji, szefowa MEN podkreśliła, że zmiany w oświacie przyczynią się do zwiększenia liczby etatów nauczycieli, ponieważ liczba uczniów objętych nauką nie ulegnie zmianie.

– Na podstawie wyliczeń szacujemy, że w Łodzi pojawi się 99 dodatkowych etatów nauczycielskich, a samorząd miasta otrzyma dodatkowo w tym roku ponad 17 mln zł subwencji na sześciolatka pozostającego w przedszkolu – zaznaczyła minister Anna Zalewska.

Minister edukacji przypomniała, że do 31 marca br. wszystkie samorządy powinny podjąć uchwały o sieci szkół dostosowanej do nowej struktury szkolnictwa. Dodała, że w 100 spośród 177 samorządów w województwie łódzkim już ją podjęto.

Podczas trakcie spotkania w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim dyskutowano również o finansowaniu zadań oświatowych, wynagradzaniu nauczycieli i wprowadzaniu dostępu do szerokopasmowego internetu do szkół.

Podczas piątkowej wizyty w Łodzi, szefowa MEN odwiedziła również XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego. Spotkała się tam ze społecznością szkolną oraz wręczyła nagrodę Mieszkowi Zimnemu, uczniowi III klasy, laureatowi olimpiady matematycznej 2015/2016.

Minister edukacji w spotkaniach towarzyszył Grzegorz Wierzchowski Łódzki Kurator Oświaty oraz Zbigniew Rau Wojewoda Łódzki.