22 lutego 2017

Reforma edukacji we Włocławku – wizyta szefowej MEN

Minister Anna Zalewska w poniedziałek, 20 lutego odwiedziła Włocławek. Podczas regionalnej konferencji rozmawiała z kujawsko-pomorskimi samorządowcami i dyrektorami szkół na temat wdrażania reformy edukacji.

W swoim wystąpieniu szefowa MEN podkreśliła, że jednym z celów reformy jest to, aby szkoła była blisko ucznia i jego rodziców. Minister edukacji zaznaczyła, że istotne jest także premiowanie małych szkół, dążenie do jednozmianowości i małe klasy.

Minister Anna Zalewska dodała, że we wdrażaniu zmian do dyspozycji samorządów pozostają wojewodowie i kuratorzy oświaty, którzy są w bliskim kontakcie z samorządami oraz na bieżąco z nimi konsultują proponowane rozwiązania w zakresie sieci szkół. Szefowa MEN przypomniała, że samorządy mają czas na podjęcie uchwał o sieci szkół dostosowanej do nowej struktury szkolnictwa do 31 marca br.

Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że pod koniec czerwca br. zaprezentuje propozycje dotyczące systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

– W kwietniu zakończymy działania zespołu, który od kilku miesięcy pracuje przy ministrze edukacji nad statusem zawodowym pracowników oświaty – powiedziała minister Anna Zalewska – Będzie wtedy mowa nie tylko o podwyżkach, ale również o tym, w jaki sposób chcielibyśmy, aby to wynagrodzenie wyglądało – podkreśliła szefowa MEN.

W spotkaniu we Włocławku udział wziął także wojewoda kujawsko-pomorski, kujawsko-pomorski kurator oświaty oraz parlamentarzyści z regionu.

Na zakończenie poniedziałkowej wizyty, minister Anna Zalewska w towarzystwie Księdza Biskupa Wiesława Meringa odwiedziła Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Spotkała się tam z dyrekcją szkoły oraz uczniami.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej