20 lipca 2017

Zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych – projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe przepisy w konsultacjach

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych dziś, 20 lipca br., został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Projekt uzupełnia istniejące regulacje dotyczące zasad działalności publicznych poradni, w związku ze zmianami, które zostały wprowadzone w przepisach prawa po czasie wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, tj. po dniu  15 marca 2013 r., w szczególności uwzględnia przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Projektowane regulacje od 1 września 2017 r. umożliwią poradniom:

  1. wydawanie opinii, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;
  2. prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, z uwzględnieniem ustawy Prawo oświatowe;
  3. prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie w art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe.

Projekt został umieszczony w BIP RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300702