Kategoria: Aktualności

30 grudnia 2016

Szkolnictwo zawodowe – trwają konsultacje podstawy programowej i klasyfikacji zawodów

Projekty rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w zakresie podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zostały przekazane do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Zapraszamy do nadsyłania swoich opinii. Podstawa programowa kształcenia w zawodach […]

30 grudnia 2016

Podsumowanie 2016 roku w polskiej edukacji

Przywrócenie obowiązku szkolnego od 7. roku życia, ogólnopolska debata dotycząca przyszłości edukacji i przygotowanie do wprowadzenia reformy systemu oświaty – to najważniejsze tematy mijającego roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Dobra edukacja priorytetem rządu Zgodnie z exposé szefowej rządu Beaty Szydło, od 2016 roku, na podstawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty podwyższono wiek obowiązku szkolnego dla […]

23 grudnia 2016

Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2017 roku

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017. W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały dzieci w wieku 6 lat i starsze w wychowaniu przedszkolnym. Na takie dziecko zostanie naliczona średnio kwota subwencji w wysokości ok. 4,3 tys. zł. W […]

23 grudnia 2016

Ogólnopolska sieć edukacyjna – założenia do projektu ustawy

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konsultacjach założeń projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Uwagi zgłaszać można do 31 stycznia 2017 r. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) ma być siecią teleinformatyczną łączącą wszystkie szkoły w Polsce. Uruchomienie OSE pozwoli na wprowadzenie nowych form kształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w […]

16 grudnia 2016

Realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą tzw. edukacja domowa

Każdy rodzic ma prawo decydowania o formie edukacji swojego dziecka. Ministerstwo Edukacji Narodowej tworzy takie rozwiązania prawne, aby w tym zakresie wspierać rodziców, a uczniom umożliwić jak najlepsze warunki kształcenia. Nauczanie domowe jest wpisane w ustawę o systemie oświaty i w konsekwencji w projekt ustawy Prawo oświatowe.

16 grudnia 2016

Reforma edukacji – spotkanie szefowej MEN z Parą Prezydencką

Prezydent RP Andrzej Duda oraz Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda spotkali się w piątek w Pałacu Prezydenckim z Anną Zalewską Minister Edukacji Narodowej. W rozmowie wzięli także udział wiceministrowie edukacji Teresa Wargocka oraz Maciej Kopeć. Obecna była również szefowa Kancelarii Prezydenta RP minister Małgorzata Sadurska. Podczas dwugodzinnego spotkania minister Anna Zalewska przedstawiła Parze Prezydenckiej szczegółowe założenia […]

15 grudnia 2016

Reforma edukacji – Sejm uchwalił zmiany w oświacie

Posłowie podczas 32. posiedzenia Sejmu RP uchwalili ustawy wprowadzające zmiany w prawie oświatowym. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe i ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zmieni się docelowa struktura szkół, nastąpi stopniowe wygaszanie gimnazjów, wydłużona zostanie także nauka w liceach ogólnokształcących i technikach.

25 listopada 2016

Wizyta Minister Edukacji Narodowej w Lublinie

Udział w konferencji rad rodziców, wręczenie stypendium zdolnemu uczniowi oraz spotkanie z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami i samorządowcami – to główne punkty środowej wizyty szefowej MEN w Lublinie. Minister Anna Zalewska, wizytę w województwie lubelskim rozpoczęła od udziału w Lubelskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców. Głównym tematem dyskusji z rodzicami, wychowawcami (…)

25 listopada 2016

„Nauczyciele Roku” w MEN – spotkanie z Minister Edukacji Narodowej

Reforma systemu oświaty, prace nad podstawą programową oraz rola nauczyciela w szkole – to tylko niektóre z tematów wczorajszych rozmów szefowej MEN z „Nauczycielami Roku”. – Spotkanie było odpowiedzią na list otwarty. Zaprosiłam nauczycieli do gmachu MEN, by wspólnie porozmawiać o Prawie Oświatowym (…)

18 listopada 2016

Pakiety z informacjami o reformie we wszystkich szkołach

27 520 szkół w całej Polsce otrzyma z Ministerstwa Edukacji Narodowej pakiet informacyjny dotyczący zmian w systemie oświaty. W jego skład wchodzi broszura informacyjna, która przedstawia najważniejsze zmiany w systemie oświaty. Wyjaśniamy w niej między innymi, jakich obszarów dotyczy reforma, na czym polegają przekształcenia szkół oraz jak będzie wyglądało szkolnictwo branżowe.