Kategoria: Aktualności

18 listopada 2016

Kwalifikacje nauczycieli przyrody

Zgodnie z przyjętymi założeniami reformy systemu oświaty, przedmiot przyroda będzie realizowany w klasie czwartej 8-letniej szkoły podstawowej, natomiast przedmioty: biologia, geografia, chemia i fizyka pojawią się odpowiednio w klasach 5-8 szkoły podstawowej. Szczegółowy rozkład realizacji tych przedmiotów w poszczególnych klasach zostanie wskazany w ramowych planach nauczania, które zostaną upublicznione do końca listopada.

15 listopada 2016

Rok rządu Beaty Szydło – dobra zmiana dla edukacji

Przywrócenie obowiązku szkolnego od 7. roku życia, rezygnacja ze sprawdzianu szóstoklasisty, wzmocnienie roli kuratora oświaty oraz przygotowanie reformy edukacji – to jedne z najważniejszych projektów, które udało się wdrożyć Minister Edukacji Narodowej Annie Zalewskiej przez pierwszy rok pracy rządu Beaty Szydło. Minister Anna Zalewska wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów […].

9 listopada 2016

Reforma edukacji – spotkanie z wojewodami i kuratorami oświaty

Szefowa MEN wraz z Premier Beatą Szydło spotkały się dziś z wojewodami i kuratorami oświaty. Tematem rozmów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów była przygotowywana reforma edukacji. Podczas spotkania Premier Beata Szydło przypomniała, że we wtorek Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

28 października 2016

Koniec konsultacji publicznych

Zakończył się już etap konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych dotyczących projektów ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Dziś projekty skierowane zostały do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Przypomnijmy, projekty aktów prawnych zaprezentowane zostały przez minister edukacji Annę Zalewską 16 września. Serdecznie dziękujemy za każdą przesłaną do nas opinię, zdanie i […]

21 października 2016

Prace nad zmianą przepisów

W związku z doniesieniami prasowymi sugerującymi zmianę terminu wdrażania poszczególnych rozwiązań  proponowanych w projekcie ustawy Prawo oświatowe i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, informujemy, że są one nieprawdziwe. Obecnie zakończyły się konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe proponowanego projektu ustaw. Wszystkie nadesłane uwagi, opinie są teraz analizowane. Ministerstwo pracuje nad przygotowaniem projektu ustaw do […]

16 września 2016

Projekt ustawy już gotowy

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przedstawiła dziś projekty ustaw dotyczących zmian w edukacji. Jednocześnie skierowane one zostały do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Prezentacja – Dotrzymałam słowa. To ważny dzień dla całego środowiska oświatowego. Przy wypracowywaniu zmian udział wzięło całe środowisko oświatowe, zarówno dyrektorzy szkół, nauczyciele, samorządowcy, uczniowie i rodzice. To ustawa napisana przez samych […]