Kategoria: Nauczyciel i dyrektor

Klasy międzynarodowe

Oddziały międzynarodowe Usunięto przepisy dotyczące sprawdzianu szóstoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego, w miejsce których zgodnie z nową strukturą systemu oświaty, został wprowadzony egzamin ósmoklasisty. Oznacza to, że zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej może zostać udzielone, jeżeli program nauczania ustalony przez zagraniczną instytucję edukacyjną, który ma być realizowany w tym oddziale, umożliwia uzyskanie przez […]

Egzaminy

Egzamin ósmoklasisty Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Uczeń/słuchacz będzie przystępował do egzaminu z tego języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. W okresie przejściowym, w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021, egzamin […]

Obowiązkowa akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

Publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli będą miały obowiązek posiadania akredytacji. Akredytację będzie mogła uzyskać placówka, która: prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa; organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zaspokajające potrzeby nauczycieli korzystających z oferty placówki i sprzyjające ich rozwojowi zawodowemu; w planowaniu swojej pracy uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli korzystających z oferty […]