Kategoria: Samorząd

Liceum ogólnokształcące

Dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2019 r. stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym; 1 września 2020 r. rozpocznie się stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzone już postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego; Do czasu ukończenia cyklu kształcenia, czyli do dnia 31 sierpnia 2022 r.; […]

Technikum

Dotychczasowe 4-letnie technikum z dniem 1 września 2019 r. zostanie przekształcone w 5-letnie technikum; Do roku 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do dotychczasowego 4-letniego technikum (dla absolwentów gimnazjum), natomiast na rok szkolny 2019/2020 i późniejsze lata rekrutacja będzie prowadzona do 5-letniego technikum (dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej); Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona rekrutacja do […]

Branżowa szkoła I i II stopnia

Branżowa szkoła I stopnia 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w trzyletnią branżową szkołę I stopnia; Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych; Od roku szkolnego 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia; Na lata szkolne 2017/2018 […]

Powołanie lub odwołanie dyrektora

W przypadku dyrektorów szkół, w których nie będą funkcjonowały wygaszane oddziały gimnazjalne, przed upływem ich kadencji, organ prowadzący szkołę lub placówkę będzie zobowiązany do zorganizowania konkursu na to stanowisko. Przy odwołaniu dyrektora – w przypadkach szczególnie uzasadnionych – kurator oświaty a w przypadku szkół artystycznych – minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego będzie […]

Finansowanie zmian

Reforma jest przeliczona, przedyskutowana i zaplanowana. Przy projektowaniu zmian przewidzieliśmy finansowanie zwiększonych wydatków samorządów związanych z reformą. W 2017 r. samorządy będą miały większe wydatki w związku z wprowadzeniem VII klasy szkoły podstawowej. Jednak klas VII będzie w skali kraju więcej niż byłoby w sumie I klas gimnazjum. Wynika to z faktu, że w systemie […]

Zmiany w szkołach ponadpodstawowych

Liceum ogólnokształcące Dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2019 r. stanie się 4-letnim liceum ogólnokształcącym. 1 września 2020 r. rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzone już postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Do czasu ukończenia cyklu kształcenia, czyli do 31 […]

Zmiany w innych szkołach

Gimnazjum dla dorosłych W systemie oświaty funkcjonowało dotychczas gimnazjum dla dorosłych. Powstanie w ustroju szkolnym ośmioletniej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum ogólnokształcącego skutkuje wygaszaniem gimnazjum. Od 1 września 2017 r. wygaszamy klasę I dotychczas funkcjonującego gimnazjum dla dorosłych, a w latach następnych kolejne klasy. Likwidacja pierwszej klasy gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie […]

Zmiana zezwoleń udzielonych przez organy samorządu na prowadzenie szkół publicznych

Zgodnie z art. 58 ust. 3 obowiązującej ustawy o systemie oświaty możliwe jest zakładanie i prowadzenie szkół publicznych (tj. bezpłatnych i powszechnie dostępnych) przez podmioty niepubliczne, tj. osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Szkoły te są prowadzone na podstawie zezwoleń wydawanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół […]