7 listopada 2016

Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD)

Dyrektor szkoły, przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, będzie zobowiązany zasięgnąć informacji z CROD. Będzie miał również możliwość zweryfikowania, czy dany numer PESEL znajduje się w bazie Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych. Następnie, zależnie od wyniku, dyrektor będzie składał wniosek o udzielenie informacji z CROD.