7 listopada 2016

Godziny ponadwymiarowe

Średnia liczba godzin ponadwymiarowych przypadająca na etat nauczyciela w szkole ponadpodstawowej w roku szkolnym 2019/2020 nie będzie wyższa niż w roku szkolnym 2016/2017.

Regulacja nie dotyczy:

  • nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
  • nauczycieli praktycznej nauki zawodu
  • nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych.