7 listopada 2016

Przeniesienia nauczycieli do innej placówki

Nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (bez względu na wymiar zatrudnienia) będzie mógł zostać – za zgodą:

  • przeniesiony do innej szkoły;
  • przeniesiony na inne stanowisko.

Nie będzie wymogu zapewnienia przeniesionemu nauczycielowi mieszkania służbowego oraz miejsca pracy dla jego małżonka będącego również nauczycielem.