7 listopada 2016

Uprawnienia emerytalne – świadczenia kompensacyjne

Z takich uprawnień mogą skorzystać także nauczyciele, których: stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł w związku z planowanymi zmianami, a w przypadku uprawnień emerytalnych, nauczyciele którzy do dnia 31 grudnia 2008 r. uzyskali prawo do emerytury.