7 listopada 2016

Uzupełnienie etatu – kontynuacja awansu zawodowego

Nauczyciel będzie miał możliwość uzupełnienia etatu w innej szkole – także w przypadku zatrudnienia w wymiarze mniejszym niż ½ obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć.

Nauczyciel zatrudniony w wymiarze poniżej ½ obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć będzie mógł kontynuować ścieżkę awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Równocześnie, nauczyciel zatrudniony w gimnazjum, który w okresie trwania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmieni miejsce zatrudnienia, będzie mógł go kontynuować. Warunkiem jest:

 

  • ponowne zatrudnienie w szkole w okresie 12 miesięcy;
  • pozytywna ocena dorobku zawodowego.