9 listopada 2016

Prowadzący prace zespołów podstaw programowych

Nad podstawami programowymi będą pracowały zespoły kierowane przez następujących ekspertów:

 1. Biologia – mgr Izabela Zientara
 2. Przyroda – mgr Blandyna Zajdler
 3. Geografia – dr hab. Elżbieta Szkurłat
 4. Fizyka – mgr Dariusz Bossowski
 5. Matematyka – mgr Regina Pruszyńska, dr hab. Maciej Borodzik
 6. Historia – prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
 7. Język polski – dr hab. Andrzej Waśko
 8. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – mgr Dorota Dziamska
 9. Język obcy nowożytny – dr Paweł Poszytek, dr Marcin Smolik
 10. Muzyka – dr hab. Maciej Kołodziejski
 11. Chemia – mgr Witold Anusiak
 12. Informatyka – dr Anna Beata Kwiatkowska
 13. Edukacja dla bezpieczeństwa – prof. dr hab. Grzegorz Raczak
 14. Wychowanie do życia w rodzinie – dr hab. Urszula Dudziak
 15. Język mniejszości narodowej lub etnicznej –  mgr Jolanta Grygoruk
 16. Język łaciński – dr Aleksandra Klęczar
 17. Filozofia i etyka – dr Jacek Frydrych
 18. Wiedza o społeczeństwie – dr hab. Piotr Załęski
 19. Wychowanie fizyczne – dr hab. Marta Wieczorek
 20. Język regionalny – kaszubski – mgr Renata Mistarz
 21. Plastyka i historia sztuki – dr Beata Gwóźdź-Lewińska
 22. Przedsiębiorczość – dr Tomasz Rachwał
 23. dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak