7 listopada 2016

Powołanie lub odwołanie dyrektora

W przypadku dyrektorów szkół, w których nie będą funkcjonowały wygaszane oddziały gimnazjalne, przed upływem ich kadencji, organ prowadzący szkołę lub placówkę będzie zobowiązany do zorganizowania konkursu na to stanowisko.

Przy odwołaniu dyrektora – w przypadkach szczególnie uzasadnionych – kurator oświaty a w przypadku szkół artystycznych – minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego będzie miał 21 dni na wydanie opinii w tej sprawie.