7 listopada 2016

Przekształcenia szkół

Sprawne i efektywne wprowadzenie nowej struktury szkolnictwa wymaga kilkuletniego okresu przejściowego, który umożliwi dostosowanie obecnie istniejącego systemu oświaty do nowych rozwiązań ustrojowych. Wśród projektowanych przepisów ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo oświatowe znalazły się rozwiązania prawne dotyczące m.in. przekształcania, włączania gimnazjów do szkół innego typu oraz wygaszania gimnazjów – zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Przyjęte rozwiązanie mają na celu zapewnienie stabilnych ram organizacyjnych dla funkcjonowania szkół w okresie koniecznych przekształceń, w tym zagwarantowanie miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom i miejsca pracy nauczycielom i innym pracownikom szkoły.