7 listopada 2016

Przekształcenie gimnazjum innego niż samorządowe

W przypadku publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego projekt ustawy przewiduje możliwość bezpośredniego przekształcenia gimnazjum :

  1. 8-letnią szkołę podstawową lub
  2. włączenia gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej.

Czynnością wymaganą dla dalszego prowadzenia szkoły będzie złożenie, do 31 stycznia 2017 r. wniosku o zmianę zezwolenia na prowadzenie szkoły  lub zmianę wpisu do ewidencji szkół niepublicznych.

Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych, organ prowadzący będzie miał obowiązek złożenia do właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego stosownej dokumentacji.

Projekt dopuszcza trzy terminy złożenia stosownych dokumentów dotyczących przekształcenia niepublicznego gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową lub włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej:

  1. do 31 stycznia 2017 r. (w przypadku przekształcenia lub włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej z dniem 1 września 2017 r. );
  2. do 31 stycznia 2018 r. (w przypadku przekształcenia lub włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej z dniem 1 września 2018 r.);
  3. do 31 stycznia 2019 r. (w przypadku przekształcenia lub włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej z dniem 1 września 2019 r.).

Ponadto w przypadku przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową będzie istniał obowiązek przedłożenia właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku w którym będzie mieściła się szkoła oraz jej otoczeniu.