7 listopada 2016

Przekształcenie zespołu szkół

1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum stanie się z mocy ustawy ośmioletnią szkołą podstawową. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej, prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia. Podobne rozwiązanie zaprojektowano w stosunku do zespołów szkół, w skład których wchodzi oprócz gimnazjum zasadnicza szkoła zawodowa lub liceum ogólnokształcące lub technikum, przy czym w przypadku, gdy w skład zespołu wchodzi gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa, zespół ten stanie się branżową szkołą I stopnia.

61% gimnazjów to szkoły w zespołach, głównie ze szkołami podstawowymi. 39% gimnazjów (2 950) to szkoły samodzielne. Gimnazjum samodzielne to zjawisko głównie miejskie. 48% gimnazjów w miastach to szkoły samodzielne. Na wsi zaledwie 29% gimnazjów (ok. 1 tys.) to szkoły samodzielne.

Źródło danych: SIO na 30 IX 2015 r.