7 listopada 2016

Branżowa szkoła I i II stopnia

Branżowa szkoła I stopnia

  • 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w trzyletnią branżową szkołę I stopnia;
  • Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych;
  • Od roku szkolnego 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia;
  • Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, od roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej;
  • W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej.

Branżowa szkoła II stopnia

  • Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r.;
  • Utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r.;
  • Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.