7 listopada 2016

Czy w szkołach ponadpodstawowych zaplanowano naukę przedmiotów w wymiarze rozszerzonym, takich jak fizyka, informatyka czy biologia? 

Przewidzieliśmy naukę przedmiotów w wymiarze rozszerzonym. W liceum ogólnokształcącym zaplanowaliśmy np. geografię, biologię, chemię, fizykę czy informatykę w tzw. rozszerzeniach na poziomie 6 godzin, a języka polskiego – 8 godzin w 4-letnim cyklu kształcenia.

O ostatecznym kształcie ramowych planów nauczania zadecydują eksperci, którzy pracują nad podstawą programową do poszczególnych przedmiotów.