13 stycznia 2017

Czy edukacja wczesnoszkolna będzie przedłużona do klasy IV?

Edukacja wczesnoszkolna będzie tak jak dotychczas w klasach I-III. Od klasy IV będzie nauczanie przedmiotowe.