13 stycznia 2017

Czy gmina będzie bezpłatnie dowozić do szkoły dzieci niepełnosprawne?

Gmina ma zapewnić bezpłatnie przewóz i opiekę w trakcie przejazdu uczniom niepełnosprawnym do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnościami sprzężonymi do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym niepełnosprawny uczeń kończy 21. rok życia. Uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy realizują kształcenie specjalne w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport i opiekę w trakcie przewozu do tego ośrodka do 24 roku życia, natomiast uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych do 25. roku życia.