24 lutego 2017

Czy możliwe jest utworzenie specjalnego oddziału przedszkolnego przy specjalnej szkole podstawowej zorganizowanej w podmiocie leczniczym, jeżeli organem prowadzącym jest samorząd województwa, a do oddziału uczęszczają dzieci z całej Polski będące na leczeniu uzdrowiskowym?

W szkole podstawowej specjalnej zorganizowanej w podmiocie leczniczym, tak jak w przypadku każdej szkoły podstawowej, będą mogły funkcjonować oddziały przedszkolne (art. 2 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe).