7 listopada 2016

Czy pieniądze zainwestowane w gimnazja nie pójdą na marne?

Pieniądze wydawane od 1999 roku na funkcjonowanie gimnazjów były środkami przeznaczanymi na kształcenie uczniów. Koszty te ponoszone byłyby niezależnie od tego, czy utrzymano by funkcjonowanie gimnazjów na dotychczasowym poziomie, czy nie. Koszty były ponoszone również przed 1999 rokiem, tak samo jak będzie po przeprowadzonej reformie.

Pieniądze przeznaczone na wydatki inwestycyjne nie przepadną. Budynki gimnazjów będą przekazane na potrzeby szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nawet w przypadkach, w których budynek wygaszonego gimnazjum nie będzie już służył celom oświatowym, utrzyma swoją wartość jako obiekt wykorzystywany przez samorządy w innych celach lub ostatecznie może zostać sprzedany, dzięki czemu zasili zasilając budżet samorządu.