18 stycznia 2017

Czy w 2019 roku w jednej klasie spotkają się uczniowie po gimnazjum i po 8-klasowej szkole podstawowej?

W roku szkolnym 2019/2020 w jednej szkole spotkają się dwie grupy uczniów – absolwenci gimnazjum
i absolwenci szkoły podstawowej. Będą miały oddzielną rekrutację. Obie grupy uczniów będą realizowały odrębne programy nauczania, nie ma możliwości, aby spotkały się w tej samej klasie.

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w 3-letnim liceum rozpocznie ostatni rocznik gimnazjalistów, a w 4-letnim liceum pierwsi absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej. Każda z tych grup uczniów przystąpi do egzaminu maturalnego po 12 latach nauki (6+3+3 lub 8+4). Egzamin maturalny będzie inny. Uczniowie, którzy skończą 4-letnie liceum ogólnokształcące będą go zdawali według nowych zasad. Uczniowie ci nie będą także rywalizować w rekrutacji na studia. W 2022 roku absolwentami liceum ogólnokształcącego będą dzieci
z rocznika 2003 i 2004 (6-latki), czyli uczniowie, którzy w obecnym roku szkolnym ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, a w 2023 z rocznika 2004 i 2005 (6-latki), które w tym roku szkolnym ukończyły klasę V szkoły podstawowej.