7 listopada 2016

Czy w szkołach będzie nadal prowadzona nauka z przedmiotu przyroda?

Przyroda jako przedmiot będzie realizowana w czwartej klasie 8-letniej szkoły podstawowej. Natomiast od piątej klasy szkoły podstawowej wprowadzone zostaną sukcesywnie samodzielne przedmioty: biologia, geografia, chemia i fizyka.