13 stycznia 2017

Do jakiego typu szkoły pójdzie uczeń, jeśli nie zda w I klasie gimnazjum?

Uczeń, który nie otrzyma promocji do klasy II gimnazjum będzie uczył się w klasie VII obwodowej szkoły podstawowej, chyba, że na wniosek rodziców zostanie przyjęty do szkoły nie obwodowej (za zgodą dyrektora tej szkoły). Uczeń ten ukończy ośmioklasową szkołę podstawową.