13 stycznia 2017

Ile zespołów będzie mogło prowadzić zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju ucznia?

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci organizować będzie jeden zespół.

W przypadku, gdy nie będzie możliwe, by jeden zespół realizował wszystkie wskazania zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, będzie możliwość realizacji części zaleceń zawartych w opinii przez inną jednostkę systemu oświaty na podstawie porozumienia.