24 lutego 2017

Jaka powinna być liczba uczniów w oddziałach szkoły podstawowej specjalnej i liceum specjalnego zorganizowanego w podmiocie leczniczym?

Liczba uczniów w oddziale, niezależnie od typu szkoły, jest ustalana przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę i uwzględnia szczególne potrzeby psychofizyczne uczniów wynikające z ich stanu zdrowia. W przypadkach uzasadnionych małą liczbą uczniów lub warunkami ich leczenia oraz terapii dopuszcza się organizację kształcenia w klasach łączonych.

Nie przewidujemy zmian w tym zakresie.