24 lutego 2017

Jaki jest charakter prawny uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, o której mowa w art. 210 i art. 217? Czy uchwała ta jest aktem prawa miejscowego?

Te uchwały są aktami prawa miejscowego.