13 stycznia 2017

Kto może wydać opinię o potrzebie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Od 1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będą mogły wydawać wyłącznie zespoły opiniujące działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Jeżeli postępowania dotyczące wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zostały wszczęte i nie zakończą się przed 1 lutego 2017 r., mogą być wydane na starych zasadach i będą ważne.

Jeżeli uczeń ma już taką opinię, zachowuje ona ważność. Rodzic nie będzie musiał występować do poradni o jej ponowne wydanie na podstawie nowych przepisów.