7 listopada 2016

Od kiedy zacznie się nauka drugiego języka obcego, którego do tej pory uczono się w gimnazjum? 

Nauka drugiego języka obcego nowożytnego rozpocznie się od VII klasy szkoły podstawowej.