2 lutego 2017

Odpowiedź na opinie, uwagi dotyczące reformy edukacji

Odpowiedzi na pytania kierowane do MEN w sprawie m.in. zmian w oświacie dotyczące m.in. nauczycieli, finansowania, wsparcia szkół, nauczania, przekształcania szkół, tworzenia oddziałów zamiejscowych szkół lub filii.

odpowiedź na opinie uwagi i pytania dot. reformy oświaty