7 listopada 2016

Czy uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 szóstą klasę szkoły podstawowej staną się uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej? Co z programem nauczania dla nich?

Program nauczania przygotowuje nauczyciel. MEN zmieni podstawę programową. Zgodnie z zapowiedziami pierwsze projektowane zmiany zostaną przedstawione do publicznych konsultacji pod koniec listopada 2016 roku.