7 listopada 2016

W czasie najbliższych 2 lat mają być przedstawione projekty ustaw dotyczące finansowania zadań oświatowych, egzaminów zewnętrznych oraz wspierania rozwoju dziecka i ucznia. Dlaczego tak późno?

Harmonogram pracy nad przygotowaniem projektów ustaw jest dokładnie zaplanowany i przemyślany. Zmian, które są konieczne i pilne w systemie edukacji, jest bardzo wiele. Zidentyfikowaliśmy blisko 200 obszarów, które wymagają szybkiej interwencji. To o nich dyskutowaliśmy podczas pierwszej w historii ogólnopolskiej debaty publicznej z udziałem wszystkich osób zainteresowanych oświatą.

Wiemy, że pilnych zmian wymaga kwestia finansowania zadań oświatowych, egzaminów zewnętrznych oraz wspierania rozwoju dziecka i ucznia. To nasza odpowiedzialność, aby w sposób systematyczny i kompleksowy zająć się tymi kwestiami w następnym etapie, po zakończeniu prac nad projektem ustaw Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.