awans zawodowy

Uzupełnienie etatu – kontynuacja awansu zawodowego

Nauczyciel będzie miał możliwość uzupełnienia etatu w innej szkole – także w przypadku zatrudnienia w wymiarze mniejszym niż ½ obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć. Nauczyciel zatrudniony w wymiarze poniżej ½ obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć będzie mógł kontynuować ścieżkę awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Równocześnie, nauczyciel zatrudniony w gimnazjum, który w okresie trwania stażu na kolejny stopień […]